Zarządzanie administracyjno-finansowe

Usługi z zakresu zarządzania administracyjno-finansowego obejmują bieżącą księgowość, przygotowywanie budżetu, pomiary i sprawozdania, sporządzanie deklaracji podatkowych i celnych oraz wysyłanie raportów do organów regulacyjnych.

Zajmujemy się również wynajmowaniem obiektów, pracami administracyjnymi związanymi z umowami wynajmu i zarządzamy kontaktami z właścicielami obiektów i dzierżawcami, w tym zgłaszaniem usterek i bieżącymi informacjami.