Umiejętne zarządzanie techniczne

Obecnie Coor odpowiada za zarządzanie budynkami o całkowitej powierzchni ok. 100 mln stóp kwadratowych i terenami o łącznej powierzchni 50 mln stóp kwadratowych, co czyni naszą firmę jednym z największych zarządców technicznych w całym regionie nordyckim.

Dogłębna wiedza specjalistyczna i doświadczenie

Posiadamy dogłębną wiedzę i wieloletnie doświadczenie w zakresie zarządzania i eksploatacji większości rodzajów nieruchomości, w tym: biur, zakładów produkcyjnych, szkół, szpitali i centrów handlowych. Nasi klienci, właściciele obiektów oraz/lub dzierżawcy, działają aktywnie w wielu branżach, a my przygotowujemy nasze działania i strategię eksploatacji nieruchomości na miarę ich różnych potrzeb i okoliczności.

Kontrola – przez cały cykl życia

Wykorzystujemy naszą sprawdzoną koncepcję startu przy podpisywaniu nowych kontraktów na zarządzanie i eksploatację nieruchomości, obejmujących wszystkie kluczowe obszary realizacji. Kładziemy silny nacisk na zrozumienie umowy, celów i potrzeb klienta, a także struktury i stanu obiektu. Dzięki temu jesteśmy w stanie szybciej opracowywać plany zarządzania nieruchomością i jej eksploatacji. Naszym stałym celem jest postrzeganie obiektu w perspektywie cyklu życia, więc trwałość opracowywanych przez nas planów jest przynajmniej tak długa, jak okres umowy, ale często znacznie go przekracza.Wszystkie budynki i wyposażenie oraz związane z nimi działania z zakresu zarządzania i eksploatacji są wprowadzane do systemu – tak, aby można przetwarzać zlecenia robocze i sprawdzać ich realizację. Ta procedura pozwala nam zapewniać skuteczne planowanie i wysoką jakość realizacji wszystkich działań oraz analizować i sprawdzać status ważnych zdarzeń oraz kluczowe wskaźniki wydajności dla realizacji.

Szeroko zakrojone i dogłębne kompetencje we właściwym miejscu, we właściwym czasie 

Większość prac związanych z zarządzaniem i eksploatacją nieruchomości wykonują nasi pracownicy, którzy mogą być albo przypisani do danego obiektu, albo zorganizowani geograficznie w inny sposób. Pozwala to na budowanie rozległej wiedzy specjalistycznej i doświadczenia  w zakresie nieruchomości, którymi zarządzamy. Ponadto zapewniamy szybki czas reakcji w przypadku wystąpienia wymagających naprawy usterek. W okresie obowiązywania umowy specjaliści z dziedziny zarządzania i eksploatacji nieruchomości są również do dyspozycji po to, aby w razie potrzeby udzielać wsparcia naszym zasobom wewnętrznym. Współpracujemy również ze starannie dobranymi poddostawcami w celu jeszcze lepszego zapewnienia efektywności kosztowej.