Energy, Coor

Systematyczna optymalizacja i racjonalizacja zużycia energii

Wykorzystując naszą unikatową i sprawdzoną metodologię, pomagamy naszym klientom zoptymalizować zużycie energii, co oznacza niższe koszty i zdrowsze środowisko. Coor oferuje specjalistyczne doradztwo i może udzielić wsparcia w każdej dziedzinie: od stworzenia wizji i wyznaczenia celów specyficznych dla danego klienta, aż po realizację działań związanych z oszczędnością energii i ostateczne pomiary.

Unikatowa i zorientowana na cele metodologia optymalizacji zużycia energii

Efektywna praca nad zużyciem energii jest możliwa jedynie dzięki właściwym pomiarom, sprawdzaniu danych statystycznych, analizom, naprawianiu błędów i udoskonalaniu naszych metod pracy, procesów i partnerskiej współpracy. Firma Coor  opracowała własną metodologię, która wspiera pracę klientów nad optymalizacją zużycia energii. Nasza metodologia przewiduje wysoce systematyczne działania i nastawiona jest na jasne określanie celów energetycznych klienta. Ponadto wyznacza ona dla Coor normy pracy, którą należy wykonać aby osiągnąć te cele.

Duże oszczędności

Koszty zużycia energii często stanowią przynajmniej połowę kosztów operacyjnych biura i około 70% kosztów operacyjnych obiektów przemysłowych. Oznacza to, że należy poczynić większe oszczędności pracując długoterminowo, systematycznie optymalizując zaplecze techniczne i współpracując z użytkownikami końcowymi.

Konsulting specjalistyczny

Coor zajmuje wiodącą pozycję na rynku pod względem wiedzy specjalistycznej z zakresu zużycia energii. Oferujemy specjalistyczne usługi konsultingowe w kilku grupach:

  • Strategiczne formułowanie wizji i celów dotyczących środowiska, zużycia energii i kosztów.
  • Optymalizacja energetyczna istniejącego obiektu z uwzględnieniem aspektów środowiskowych, zużycia energii lub kosztów.
  • Racjonalizacja energetyczna obiektu poprzez realizację specjalnych projektów z zakresu oszczędzania energii.
  • Monitorowanie zużycia energii i opracowywanie raportów oddziaływania na środowisko.

Usługi z zakresu wykorzystania energii – naturalna część realizacji 

Dzięki temu, że Coor przyjmuje na siebie pełną odpowiedzialność – od początku do końca – w procesie zarządzania nieruchomościami i usługach przemysłowych realizowanych dla wielu podmiotów, uzyskujemy bezpośrednią możliwość budowania wartości dodanej dla klientów. Udaje nam się to osiągnąć dzięki personelowi, który pracuje na miejscu i stale zbiera informacje i dane dotyczące nabywanej energii - przed potencjalnymi działaniami i po ich przeprowadzeniu. Skutki działań, które klienci postanowili skonsultować z naszymi specjalistami są następnie codziennie mierzone. Wysoka synergia pomiędzy usługami z zakresu zarządzania nieruchomościami i usługami energetycznymi Coor pozwala nam zaproponować klientom niezwykle konkurencyjną ofertę, dzięki której można oszczędzić środowisko, zmniejszyć koszty i zoptymalizować zużycie energii.Skontaktuj się z nami, a dowiesz się więcej.