Profesjonalne opracowywanie projektów

Coor posiada wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu mało- i wielkoskalowymi projektami rozwoju, takimi jak: adaptacje pomieszczeń do potrzeb dzierżawców, montaże i relokacja sprzętu, Firma angażuje się również we wczesne etapy nowych projektów budowlanych, które wyznaczają wysokie standardy w perspektywie całego cyklu życia. Coor posiada kompetentnych managerów projektów z doświadczeniem z większości sektorów.

Wieloletnie doświadczenie sprzymierzone z szeroko zakrojonymi kompetencjami

Możemy zapewnić klientom doświadczonych managerów projektów z zakresu adaptacji pomieszczeń do potrzeb dzierżawców oraz projektów montażowych, w zakresie budownictwa, energii elektrycznej, telekomunikacji, instalacji wodnych i kanalizacyjnych, wentylacji, chłodzenia, kontroli i monitorowania.

Oto niektóre z projektów rozwojowych, w których często uczestniczymy:

  • Przebudowy
  • Rozbudowy
  • Montaże
  • Remonty
  • Relokacja sprzętu

Wielu z naszych managerów projektów jest przypisanych do danych klientów, podczas gdy inni są powoływani w miarę potrzeby i realizują swoje usługi również zewnętrznie

Nowe projekty budowlane z perspektywą cyklu życia (takie jak PPP)

Wczesne zaangażowanie w nowe projekty budowlane umożliwia opracowywanie wysokiej jakości, długoterminowych, opłacalnych i trwałych rozwiązań. Nasze zaangażowanie w większość partnerstw publiczno-prywatnych po wygraniu przetargów w Szwecji i Norwegii dowodzi, że Coor posiada większe doświadczenie w zarządzaniu projektami oraz budowie i eksploatacji obiektów niż jakikolwiek inny dostawca z dziedziny zarządzania usługami. Największym projektem PPP, w którym uczestniczy obecnie Coor jest budowa szpitala uniwersyteckiego NKS w miejscowości Solna koło Sztokholmu. Jest to największy projekt budowlany realizowany obecnie w Europie.