Usługi “twarde” z zakresu zarządzania infrastrukturą – usługi zarządzania obiektami

Naszym celem jest zarządzanie i zapewnianie rozwoju nieruchomości i obiektów budowlanych naszych klientów z punktu widzenia całości, w której współgrają funkcjonalność, aspekty środowiskowe i kwestie finansowe. Nasze działania są zgodne z konkretnymi życzeniami i potrzebami każdego klienta.

Obecnie Coor odpowiada za zarządzanie nieruchomościami zlokalizowanymi w całym regionie nordyckim, których całkowita powierzchnia wynosi ok. 150.000.000 stóp kwadratowych. Nasza firma posiada długoletnie doświadczenie w zakresie zarządzania różnymi typami nieruchomości oraz kontaktów z właścicielami i dzierżawcami z różnych sektorów.

Szeroko zakrojone, dogłębne kompetencje

Portfel naszych usług obejmuje eksploatację i utrzymanie budynków, pieczę nad nieruchomościami i utrzymanie terenów zewnętrznych, optymalizację i racjonalizację zużycia energii, kontrolę szkód i naprawy, a także zarządzanie finansowo-administracyjne. Oferujemy nasze kompetencje również jako wsparcie w planowaniu i zarządzaniu projektami oraz na poszczególnych etapach realizacji projektów budowlanych, w celu zapewnienia optymalnej funkcjonalności oraz uwzględnienia aspektów środowiskowych i finansowych przez cały cykl życia nieruchomości.Posiadamy szeroko zakrojone kompetencje w zakresie usług związanych z nieruchomościami. Dzielimy nasze usługi na pięć głównych grup: 

Zarządzanie techniczne

Obejmuje ono nadzór, pieczę, korekcyjną i regularną konserwację budynków i zakładów pracy, w tym usługi dyżurów telefonicznych. Ponadto oferujemy sadzenie roślin, pieczę nad krajobrazem i jego utrzymanie, odśnieżanie i konserwację antypoślizgową. Przeprowadzamy również kontrole związane z przestrzeganiem przepisów i zachowaniem odpowiednich warunków i pomagamy naszym klientom w tworzeniu strategii zarządzania oraz planów na cały cykl życia nieruchomości.

Optymalizacja i racjonalizacja zużycia energii

Ta usługa obejmuje optymalizację zużycia energii w danym budynku oraz racjonalizację gospodarki energetycznej poprzez wdrażanie nowych technologii. Nasza Energistyrkort (“karta kontroli energetycznej”), pomaga klientom osiągnąć właściwą równowagę pomiędzy zużyciem energii, jej kosztami i wpływem na środowisko.

Kontrola szkód i napraw

Ta usługa obejmuje oczyszczanie i naprawy po zalaniu wodą, pożarach oraz uszkodzeniach spowodowanych przez pleśń lub szkodniki. Realizujemy specjalistyczne zlecenia związane z kontrolą szkód, zgodnie z obowiązującymi wskazówkami i normami dotyczącymi zarządzania obiektami i ich wyposażenia. Oferujemy usługi w trybie 24/7/365.

Zarządzanie administracyjno-finansowe

Usługi z tej grupy obejmują prowadzenie bieżącej księgowości, przygotowywanie budżetu, pomiary i sprawozdania, sporządzanie deklaracji podatkowych, celnych i wysyłanie raportów do organów regulacyjnych. Zajmujemy się również wynajmowaniem obiektów, pracami administracyjnymi związanymi z umowami wynajmu, a także zarządzamy kontaktami z właścicielami obiektów i dzierżawcami, w tym zgłaszaniem usterek i bieżącymi informacjami.

Projekty związane z rozwojem

Obejmują one projekty związane z adaptacją do potrzeb dzierżawców i  instalacją wyposażenia, które wymagają realizacji prac związanych z: energią elektryczną, telekomunikacją, hydrauliką i kanalizacją, wentylacją, chłodzeniem oraz systemami kontroli i monitoringu. Dzięki aktywnemu udziałowi w wielu partnerstwach publiczno-prywatnych, posiadamy również umiejętność i doświadczenie w zakresie wyznaczania standardów – i proponowaniu wyboru - dla instalacji technologicznych, materiałów budowlanych oraz systemów kontroli i utrzymania, w perspektywie długoletniego użytkowania.