Zoptymalizowana obsługa telefonów

Coor posiada ogromne doświadczenie w realizacji usług związanych z obsługą telefonów dla różnej wielkości firm. Naszym celem jest określenie optymalnych rozwiązań w zakresie efektywnego i profesjonalnego łączenia rozmów wewnętrznych i zewnętrznych w godzinach pracy.

Codziennie przekierowujemy ponad 31.000 połączeń do 100.000 użytkowników, co oznacza, że posiadamy ogromne kompetencje w tym segmencie. W pełni uświadamiamy sobie, że operatorzy telefonów są dla naszych klientów pośrednikami w kontaktach ze światem i sprawą nadrzędną jest uzyskanie jak najlepszego pierwszego wrażenia. Ta usługa często obejmuje następujące zadania:

  • Obsadzanie central telefonicznych w godzinach pracy
  • Łączenie rozmów wewnętrznych i zewnętrznych
  • Usługę poczty głosowej (obsługę nagrywanych wiadomości głosowych)
  • Łączenie rozmów konferencyjnych i międzynarodowych
  • Aktualizację wewnętrznych spisów telefonów klienta 
  • Sprawozdania statystyczne  (wykorzystywane czasami do uzyskania danych do wystawiania faktur)

Dobrze dobrane rozwiązania

Okazjonalnie personel firmy Coor obsługuje centralę telefoniczną klienta współpracując z klientem w jego siedzibie i odbierając połączenia telefoniczne. W takich przypadkach usługa jest często połączona z naszą obsługą centrali telefonicznej, w celu obniżenia całkowitych kosztów (TCO).

U innych klientów Coor obsługuje jedną centralę telefoniczną (i tutaj realizujemy również rozwiązania technologiczne),  w której klienci korzystają z tej samej centrali, terminala i personelu. Wszystkie rozmowy odbierane są osobiście, a każda firma posiada własny numer telefonu. Ta metoda pracy przynosi korzyści skali, a dla klientów oznacza to opłacalną i profesjonalną usługę.

Ciągłe pomiary

Niezależnie od typu rozwiązania, Coor dokonuje stałych pomiarów swojej realizacji poprzez sporządzanie sprawozdań zawierających istotne informacje, takie jak: połączenia przychodzące, profile połączeń z całego dnia, godziny odbioru, godziny połączeń i porzucone wywołania. Bazując na tym, prowadzimy bieżący dialog z klientami dotyczący  potencjalnych zmian w naszej usłudze. 

Skontaktuj się z nami, a wtedy omówimy wstępnie możliwość wsparcia Twojego postępu, którą daje realizowana przez nas obsługa telefonów.