Zoptymalizowane zaopatrzenie biur

Celem uslugi zaopatrywania biur jest zapewnienie klientom Coor  towarów konsumpcyjnych, których pracownicy potrzebują na co dzień. W jej skład wchodzą zwykle następujące działania:

  • Tworzenie asortymentu produktów
  • Nabywanie, przechowywanie i uzupełnianie materiałów biurowych, tonerów i papieru
  • Optymalizacja zapasów i szaf na artykuły piśmienne
  • Opracowywanie niezbędnych danych statystycznych
  • Inne prace administracyjne (nabywanie trwałych dóbr konsumpcyjnych, aktualizacja cenników, inwentaryzacje, zamawianie artykułów sezonowych, itd).

Standardowe gamy artykułów piśmienniczych

Coor tworzy w porozumieniu z klientem standardowy asortyment artykułów piśmiennych, które pracownicy mogą znaleźć bezpośrednio w szafach biurowych. Firma przejmuje odpowiedzialność za wyposażanie  szaf biurowych, optymalizując w ten sposób zapasy i ulokowany kapitał. Aby utrzymać koszty na niskim poziomie, Coor radzi, aby nie utrzymywać zapasów trwałych dóbr konsumpcyjnych lecz zamawiać je w portalu usługowym lub poprzez specjalny proces. Ilość szaf zależy od potrzeb operacyjnych klientów, jednak Coor stale dąży do tego, aby jedna szafa biurowa wystarczyła dla jak największej liczby osób.

Akcesoria do drukowania

Coor zazwyczaj dostarcza papier biurowy i tonery bezpośrednio do danego pomieszczenia, w którym znajduje się kserokopiarka lub w którym korzysta się z drukarek sieciowych.

Dbałość o środowisko

Zalecamy naszym klientom korzystanie z ekologicznych materiałów biurowych i papieru do drukowania. Coraz więcej klientów przyjmuje nasze sugestie w tym zakresie.