Urządzenia biurowe

Obsługujemy urządzenia biurowe dla większych klientów o różnych potrzebach, w całym regionie nordyckim, przejmując odpowiedzialność za wszystko – począwszy od finansowania, aż po montaż, obsługę i konserwację korekcyjną takiego sprzętu jak: urządzenia wielofunkcyjne, kopiarki, urządzenia audiowizualne i niszczarki.

Jeśli chodzi o inne usługi realizowane przez Coor, dostosowujemy nasze rozwiązania w oparciu o indywidualną sytuację i szczególne potrzeby klienta. Niektórzy z naszych klientów decydują się na przykład na ogólnogrupowe umowy leasingu na urządzenia wielofunkcyjne. W tym przypadku Coor nie przejmuje odpowiedzialności za finansowanie urządzeń, ale jedynie za obsługę i eksploatację oraz za dostarczanie towarów.konsumpcyjnych.

Szeroko zakrojona odpowiedzialność ogólna

Coor jest często wyłącznym partnerem klienta w zakresie urządzeń biurowych. Oznacza to, że nasza firma przejmuje całkowitą odpowiedzialność za urządzenia, w tym za zakupy i finansowanie, optymalizację zapasów urządzeń, a także za obsługę, serwis i eksploatację. Usługi związane z urządzeniami biurowymi zazwyczaj obejmują odpowiedzialność za utrzymanie u klienta optymalnych zapasów urządzeń z wysokimi standardami jakości. Realizujemy również takie usługi jak uzupełnianie tonerów i papieru do drukarek. Niektórzy klienci zgłaszają też zapotrzebowanie na naprawę standardowych usterek wywołanych błędami użytkownika, takich jak zacięcie papieru.

Model cenowy dla niższych kosztów i zdrowszego środowiska

W celu uproszczenia działań związanych z administrowaniem urządzeniami wielofunkcyjnymi u naszych klientów oraz obniżenia kosztów TCO (całkowitych kosztów własności), firma Coor sformułowała model, według którego klient płaci cenę jednostkową za każdy wydruk. Cenę, która obejmuje wszystkie rodzaje kosztów, mnoży się przez rzeczywistą liczbę wydruków, oferując klientom całkowitą przejrzystość kosztów. Ponadto model ten motywuje pracowników klienta do zmniejszenia ilości wydruków, a tym samym do redukcji zużycia papieru, co wspomaga zmniejszenie oddziaływania na środowisko. Wprowadzenie naszego modelu cen jednostkowych pozwoliło wielu klientom znacznie obniżyć koszty wykorzystania urządzeń.