Profesjonalna obsługa recepcji

Obsługa recepcji to jedna z usług, które Coor świadczy najczęściej. Często podstawowa rola recepcji polega na powitaniu gości, życzliwym przyjęciu i zapobieganiu niedozwolonym wizytom w siedzibie klienta.

Coor posiada bardzo duże doświadczenie i dogłębne kompetencje w zakresie obsługi recepcji. Przy opracowywaniu rozwiązań zawsze kierujemy się indywidualnymi potrzebami klientów i przygotowujemy usługę w najlepszy i najbardziej efektywny sposób.

Recepcja zazwyczaj służy jako centrum informacji dla gości i pracowników klienta, którzy mogą uzyskać pomoc w takich kwestiach jak:

  • Przyjmowanie gości
  • Przechowywanie bagażu i odzieży
  • Wydawanie biletów itp.
  • Zamawianie taksówek
  • Zamawianie gazet i broszur
  • Lokalizacja miejsc
  • Uzyskiwanie informacji na temat usług dostępnych w biurach
  • Uzyskiwanie informacji o osobach do kontaktu w różnych sprawach

Spotkania i zachowania czynią wielką różnicę

Recepcje są wizytówkami klientów w kontaktach z gośćmi i - na szczeblu wewnętrznym - z pracownikami.  Często w recepcji odbywa się pierwsze spotkanie gościa i właśnie tutaj powstaje pierwsze wrażenie na temat firmy. Istotne jest, aby recepcja i jej pracownicy odzwierciedlali pożądany wizerunek i politykę firmy Nie chodzi tutaj jedynie o właściwy wygląd zewnętrzny, ale przede wszystkim o zachowanie i zorientowanie na obsługę.

Wysoki poziom obsługi dzięki specjalnym centrom usług

Coor obsługuje często osobne centra usług u dużych klientów o wysokich standardach usługowych. Takie centra obsługują w pierwszej kolejności tylko pracowników klienta. Są oddzielone od recepcji, a personel może w nich zgłaszać bezpośrednio wszelkie usterki lub uzyskać pomoc w takich sprawach, jak na przykład: odnawianie identyfikatorów (zamawianie, wykonanie fotografii i wydawanie), a także uzyskiwanie kluczy i zezwoleń na parkowanie, wypożyczanie telefonów, uzyskiwanie pomocy przy wykonywaniu kserokopii lub zapisy na siłownię.