Strategia

Firma Coor określiła strategie w trzech kluczowych zakresach: rynek i klienci, oferta usług oraz świadczenie usług.