Długoterminowe cele finansowe

Długoterminowe, ogólne cele finansowe Coor Service Management można podsumowac następująco:

Rozwój

Obecnie szacowany roczny wzrost rynkowy wynosi 6-8%. Celem Coor jest wzrost zgodny z lub przewyższający poziomy rynkowe.

Rentowność

Marża EBITA bez uwzględnienia pozycji nadzwyczajnych powinna wzrosnąć z czasem.