Strategiczny kierunek

Koncepcja biznesowa Coor Service Management polega na przejmowaniu,zarządzaniu i rozwijaniu funkcji usługowych w biurach, zakładach produkcyjnych, na terenie nieruchomości oraz w sektorze publicznym.

Wizja

Coor Service Management dąży do osiągnięcia pozycji wiodącego dostawcy w zakresie zarządzania usługami. Pod pojęciem wiodącego dostawcy rozumiemy dostawcę usług wybieranego przez klienta w pierwszej kolejności, a także pracodawcę najchętniej wybieranego przez pracowników.

Strategia

Firma Coor  określiła strategie w trzech kluczowych zakresach: rynek i klienci, oferta usług oraz świadczenie usług.