Zarządzanie zrównoważonym rozwojem – większy nacisk poprzez koordynację

W firmie Coor działa specjalna Komisja ds. Zrównoważonego Rozwoju, która podlega bezpośrednio Zarządowi Wykonawczemu (EMT). Komisja ds. Zrównoważonego Rozwoju koordynuje kwestie związane z długotrwałą stabilnością, przygotowuje propozycje strategii, celów oraz ogólnych zasad obowiązujących w pracy nad zrównoważonym rozwojem firmy.

Ponieważ kwestie środowiskowe i społeczne  to indywidualne problemy każdego kraju, i czasami różnią się one w zależności od kraju ze względu na rozbieżności w regulacjach i praktykach, odpowiedzialność za wdrażanie działań spoczywa na każdym z krajów z osobna. Jednak w celu skoordynowania tych prac i zagwarantowania pewnej zgodności, firma stworzyła  sieć  ds. środowiskowych i sieć ds. odpowiedzialności społecznej  (które stanowią część sieci ds. zasobów ludzkich). Kierownicy tych sieci  zdają sprawozdania w stosownych kwestiach Komisji ds. Zrównoiważonego Rozwoju. Komisja ds. Zrównoważonego Rozwoju koordynuje i monitoruje również inicjatywy środowiskowe i społeczne całej Grupy.

Zasady zarządzania zrównoważonym rozwojem Coor

sustainability

Podstawy etyki i wartości

Coor przejmuje odpowiedzialność za działania w oparciu o wspólne wartości Grupy oraz jej Kodeks Postępowania.

Kodeks Postępowania Coor

Ogólnogrupowy Kodeks Postępowania Coor można uznać za podsumowanie zasad określających wspólne wartości Grupy. Celem Kodeksu Postępowania jest is naświetlenie i umocnienie postaw etycznych w organizacji.

Wszyscy kierownicy powinni dokonywać corocznych przeglądów Kodeksu Postępowania razem z pracownikami, a każdy pracownik powinien potwierdzić pisemnie, że zrozumiał zasady Kodeksu i zobowiązuje się do ich przestrzegania. Coor dysponuje również specjalnym systemem, za pośrednictwem którego pracownicy mogą anonimowo zgłaszać podejrzewane przypadki naruszenia Kodeksu Postępowania Grupy.

Kultura i wartości

Klienci firmy Coor działają w różnych sektorach, różnych placówkach i różnych krajach. Oczekują od Coor konsekwentnej pracy i gwarantowania takiej samej wysokiej jakości na szczeblu całej organizacji. W związku z tym aktywna praca nad realizacją założeń naszej wspólnej kultury organizacyjnej jest istotnym zadaniem. Trzy wytyczne, którymi personel kieruje się w codziennej pracy stanowią podstawę kultury organizacyjnej Grupy Coor. Wytyczne te opierają się na cechach wyróżniających profesjonalnego dostawcę usług.

guiding stars

Patrzymy trochę dalej w przyszłość
Patrzenie trochę dalej w przyszłość opiera się na skupieniu i umiejętności wyznaczania priorytetów. Pragniemy zawsze być o krok do przodu, aby móc rozwiązywać problemy zanim one faktycznie powstaną. Na tym właśnie polega spoglądanie w przyszłość.

Jesteśmy responsywni
Na responsywność składają się: otwartość i wymiana informacji. Chcemy być otwarci na opinie i pomysły dotyczące możliwości rozwoju i ulepszania naszej firmy i naszych metod pracy. Pragniemy zapewniać właściwie rozumienie sugestii. Dążymy także do jasnego wyrażania intencji – słownie i pisemnie.

Budujemy sukces
Budowanie sukcesu opiera się na inicjatywie i chęci ulepszania. Jednym słowem: realizujemy nasze cele. Jesteśmy kreatywni i znajdujemy inteligentniejsze i tańsze rozwiązania – dla nas samych i dla naszych klientów. W ten sposób wszyscy odnoszą korzyści.