Odpowiedzialność społeczna – stabilność społeczna

Największym wyzwaniem z punktu widzenia stabilności społecznej dla takiego nordyckiego dostawcy usług jak firma Coor jest bycie dobrym, odpowiedzialnym i motywującym pracodawcą, oferującym pewne i bezpieczne środowisko pracy.

Ogólny cel i strategia

Długoterminowym celem firmy Coor w zakresie stabilności społecznej jest oferowanie bezpiecznego środowiska pracy z wysokim wskaźnikiem bezpieczeństwa i higieny pracy i mniejszą liczbą notowanych wypadków przy pracy. Firma Coor powinna oferować pracownikom dobre, bezpieczne i niedyskryminujące środowisko oraz prowadzić właściwą politykę BHP. Kamienie węgielne tej strategii to: aktywna praca nad rozwojem zarządzania i rozwojem pracowników oraz działania promujące zdrowie.