Odpowiedzialność środowiskowa – stabilność ekologiczna

Firma Coor może najskuteczniej przyczynić się do ochrony środowiska znajdując sposoby na aktywne obniżanie wpływu środowiskowego jej usług, realizowanych na rzecz klientów. Coor aktywnie pracuje nad osiągnięciem bardziej zrównoważonego długoterminowego rozwoju ekologicznego poprzez przejęcie odpowiedzialności za wpływ środowiskowy własnej działalności oraz poprzez pełnienie roli doradcy ekologicznego swoich klientów.

Strategia Zrównoważonego Rozwoju wyznacza ramy działań środowiskowych Grupy. Jej celem jest ciągłe zmniejszanie oddziaływania działalności firmy na otoczenie zewnętrzne oraz wspieranie klientów w pracy na rzecz ochrony środowiska. Dziedziny środowiskowe, w których Coor może stale prowadzić pracę  w celu poprawy wyników środowiskowych to: obniżenie emisji CO2, gospodarka odpadami oraz wykorzystywanie mniej niebezpiecznych środków chemicznych.