Odpowiedzialność biznesowa - stabilność ekonomiczna

Rentowność decyduje o istnieniu firmy. Jednak aby zapewnić jej długoterminową stabilność, należy pamiętać o równowadze pomiędzy rentownością a znaczeniem wszystkich akcjonariuszy firmy i szerszego społeczeństwa. Stabilność ekonomiczna opiera się na przejęciu odpowiedzialności za stały, korzystny i etycznie uzasadniony rozwój na przestrzeni kolejnych lat.

Ogólny cel i strategia 

Długoterminowym celem firmy Coor w zakresie stabilności ekonomicznej jest stały i rentowny rozwój przy jednoczesnym stosowaniu dobrych praktyk biznesowych. Firma osiąga ten cel dzięki zapewnianiu konkurencyjnej i dodającej wartość realizacji usług, która zadawala klientów. Takie działania gwarantują duży popyt na usługi firmy oraz długotrwałe współprace, które stanowią podstawę dla stabilnego wzrostu przychodów Coor. Istotne jest również silne nastawienie na wyniki przy jednoczesnym przestrzeganiu przepisów i zarządzeń oraz stosowaniu dobrych praktyk biznesowych.