Stabilność i szeroko zakrojona odpowiedzialność

Coor przyjmuje na siebie szeroko zakrojoną odpowiedzialność za swoje działania i ich wpływ na działalności klienta oraz na szersze społeczeństwo i środowisko. Wszyscy udziałowcy firmy powinni umieć wierzyć w potencjał Coor, aby działalność mogła być prowadzona w sposób profesjonalny, rentowny, bezpieczny i zrównoważony – teraz i w przyszłości.

Strategia Zrównoważonego Rozwoju

Nadrzędne cele Strategii Zrównoważonego Rozwoju Coor zostały wyrażone w ogólnogrupowej Strategii Zrównoważonego Rozwoju, która wyznacza szerokie ramy działań dla całej Grupy. Założenia Strategii Zrównoważonego Rozwoju Coor można podsumować w następujących punktach:

  • Firma Coor powinna prowadzić przyjazne dla środowiska, profesjonalne i bezpieczne działania
  • Firma Coor powinna być odpowiedzialnym pracodawcą oferującym możliwości rozwoju
  • Firma Coor powinna dokonywać stabilnego i zyskownego rozwoju wynikającego z właściwej postawy etycznej i moralnej
  • Firma Coor powinna odpowiadać za swoich dostawców
  • Firma Coor powinna dostarczać dokładnych i aktualnych informacji

Strategia Zrównoważonego Rozwoju (dokument)

Troska o klientów i partnerów biznesowych - dla długoterminowej stabilności finansowej

Przejmujemy odpowiedzialność za stały i zyskowny rozwój na przestrzeni kolejnych lat. Taka postawa zapewnia bezpieczeństwo naszym właścicielom, a także klientom, dostawcom i pracownikom, którzy mogą wierzyć, że postęp firmy będzie stabilny.

Stabilność ekonomiczną osiąga się poprzez konkurencyjną i dodającą wartość realizację usług oraz  umiejętność budowania długoterminowych relacji z klientem. Niezbędne jest również silne nastawienie na wyniki i jednoczesne przestrzeganie przepisów i zarządzeń oraz stosowanie dobrych praktyk biznesowych.

Dowiedz się więcej na temat naszej troski o klientów i partnerów biznesowych

Troska społeczna – dla długoterminowej stabilności

Oferujemy naszym pracownikom korzystne, bezpieczne i niedyskryminujące otoczenie i wyjątkowo dbamy o ich zdrowie i odpowiednie środowisko pracy. Stosujemy te same standardy również wobec naszych dostawców.

Aktywna praca nad rozwojem kierownictwa i pracowników, zorganizowana praca nad środowiskiem pracy oraz inicjatywy promujące profilaktykę zdrowia to istotne komponenty budujące dobre środowisko pracy.

Dowiedz się więcej na temat naszej troski społecznej 

Troska o środowisko naturalne – dla długoterminowej stabilności

Troska firmy Coor o środowisko naturalne polega na dokładaniu ciągłych starań na rzecz zmniejszenia wpływu środowiskowego firmy i przekonywaniu klientów do podejmowania podobnych działań, a także deklarowaniu gotowości wsparcia  klientów w tym zakresie. Odpowiedzialność Coor odzwierciedlają standardy, które wyznaczamy dla naszych dostawców. 

Bezpośredni wpływ środowiskowy Coor jest związany głównie z emisjami CO2 (wynikającymi z transportu i zużycia energii), wykorzystywaniem środków chemicznych oraz gospodarką odpadami. Coor gwarantuje zorganizowaną wewnętrzną pracę nad kwestiami środowiskowymi poprzez akredytację ISO 14001. Coor dąży również, w zorganizowany i aktywny sposób, do zapewnienia swoim klientom wsparcia w celu zmniejszenia wpływu środowiskowego ich działalności. Do tego celu służy firmie własnościowy system oznakowania ekologicznego - Coor Green Services (“Ekologiczne Usługi Coor”).

Dowiedz się więcej na temat naszej troski o środowisko naturalne

Szeroko zakrojona odpowiedzialność rozszerzona na dostawców

Coor przyjmuje na siebie również odpowiedzialność za usługi, które firma świadczy za pośrednictwem poddostawców i, w związku z tym, narzuca wysokie standardy zarówno poddostawcom, jak i swoim głównym dostawcom. Przy zawieraniu umów o dostawę Coor dokładnie ocenia swoich dostawców w oparciu o ich umiejętności techniczne, finansowe i organizacyjne oraz ogólną zdolność do realizacji usług. Coor sprawdza także czy poddostawca jest w stanie spełniać wymogi polityki środowiskowej oraz Kodeksu Postępowania. Ponadto po podpisaniu umowy Coor monitoruje realizacje, aby upewnić się czy spełnione zostały wyjściowe standardy obowiązujące w procesie przetargowym.