Wyjaśnienie koncepcji

Każda branża posiada swoją terminologię, która czasem nie jest łatwa do zrozumienia dla laika. To samo dotyczy sektora zarządzania infrastrukturą. Poniżej przedstawiamy przewodnik, który pomoże Ci zrozumieć terminologię związaną na przykład z zarządzaniem infrastrukturą i zarządzaniem usługami.

Usługi z zakresu zarządzania infrastrukturą (FM)/infrastruktury

Zarządzanie infrastrukturą (FM) oznacza koordynację i opracowywanie działań wspomagających na danym terenie lub w budynku. Usługi FM dzieli się często na usługi FM “twarde” (takie jak: zarządzanie nieruchomościami, optymalizacja energetyczna i systemy bezpieczeństwa) oraz usługi FM “miękkie” (takie jak: prowadzenie recepcji, usługi restauracyjne i obsługa poczty).

Zarządzanie usługami, IFM (zintegrowane FM), TFM (pełne FM)

Zarządzanie usługami jest wynikiem ewolucji koncepcji zarządzania infrastrukturą. Pojęcie to dotyczy szerszej gamy usług, które mogą również obejmować  na przykład usługi związane z produkcją. Nie chodzi tu tylko o koordynację, ale również o przejęcie rozległej odpowiedzialności za rozwój i usprawnianie wszystkich funkcji FM. Zarządzanie usługami nie polega więc na świadczeniu i realizacji usług. Obejmuje ono również strategiczny rozwój funkcji FM i to, co rozpowszechnia się pod pojęciem “zarządzania zmianami”, czyli racjonalizacja i zmiana działań.

Usługi biznesowe

Usługi biznesowe oznaczają wszystkie usługi wspomagające, których firma potrzebuje dla prawidłowego przebiegu wszystkich działań. Obejmują one usługi związane z organizacją nieruchomości i zakładu pracy, usługi back-office i usługi informatyczne. Jednakże usługi związane z produkcją nie są  zazwyczaj uznawane za usługi biznesowe. Ten termin nie obejmuje też usług świadczonych na rzecz sektora publicznego.

Różne rodzaje outsourcingu

Usługi świadczone na miejscu

Działania wspierające realizowane bezpośrednio w biurze, fabryce lub na powierzchni magazynowej przedsiębiorstwa. Usługi, które są prawie zawsze świadczone na miejscu obejmują usługi związane z administracją nieruchomości, usługi z zakresu wsparcia organizacyjnego zakładu pracy i usługi związane z produkcją.

Usługi świadczone poza siedzibą

Usługi wspierające zlokalizowane poza siedzibą, to znaczy realizowane poza terenem przedsiębiorstwa lub firmy i przekazywane do innego kraju. Typowe usługi, które mogą być realizowane poza siedzibą to na przykład usługi back-office (takie jak zarządzanie płacami i rozwiązania telefoniczne) oraz usługi informatyczne.