Różni dostawcy usług

Na rynku działają różni gracze z branży zewnętrznie zlecanych usług FM – począwszy od dostawców realizujących jeden lub dwa blisko z sobą powiązane rodzaje usług (głownie z zakresu sprzątania, cateringu i ochrony), a skończywszy na dostawcach usług realizujących wielorakie usługi i przyjmujących na siebie całkowitą odpowiedzialność.

Pierwszymi graczami rynkowymi z branży zewnętrznie zlecanych usług FM byli dostawcy usług, którzy realizowali jedną lub dwie blisko z sobą powiązane rodzaje usług, głównie z zakresu sprzątania, cateringu i ochrony. Tacy dostawcy nazywani są dostawcami usług jednorodnych/pakietowych. Ostatecznie wzrosło zapotrzebowanie na dostawców realizujących więcej rodzajów usług i takich, którzy mogą przyjąć na siebie całkowitą odpowiedzialność za funkcje FM – dostawców usług z zakresu zarządzania zintegrowaną infrastrukturą, IFM.

Dostawcy usług jednorodnych

Dostawcy usług jednorodnych z zakresu FM, tacy jak: firmy sprzątające, firmy cateringowe, firmy prowadzące stołówki firmowe i firmy ochroniarskie. Dostawca realizuje zlecenia przedstawione przez klienta.

Dostawcy usług pakietowych

Dostawcy kilku (często powiązanych z sobą) rodzajów usług. Dostawca koordynuje i realizuje usługi określone przez klienta.

Dostawcy usług z zakresu IFM/TFM/zarządzania usługami

Dostawcy odpowiedzialni za koordynację, realizację i rozwój wielorakich usług. Dostawca przejmuje całkowitą odpowiedzialność za przebieg i rozwój określonej  w umowie realizacji usługi w ścisłej współpracy z klientem.