Rynek dla usług FM zlecanych podmiotom zewnętrznym

Wszystkie działania można podzielić na kluczowe i wspierające. Działania wspierające to wszystkie operacyjnie powiązane usługi, które wspomagają kluczowy obszar działalności firmy lub podmiotu publicznego. Działania wspierające mogą być realizowane wewnętrznie lub zlecane zewnętrznym dostawcom usług FM.

Tradycyjnie dzielimy działania wspierające na pięć segmentów usług.

Zarządzanie obiektem – usługi FM twarde

Usługi związane z eksploatacją obiektu nazywane są także usługami twardymi z zakresu FM  Niektóre z nich to: zarządzanie obiektem, optymalizacja energetyczna i systemy bezpieczeństwa

Wsparcie organizacyjne zakładu pracy – usługi FM miękkie

Usługi z zakresu wsparcia organizacyjnego placówki  nazywane są także usługami miękkimi z zakresu FM. Niektóre z nich to: prowadzenie recepcji, usługi restauracyjne, obsługa poczty

Usługi produkcyjne

Niektóre z nich to: sprzątanie przemysłowe, usługi składowe, gospodarka odpadami

Usługi back-office

Niektóre z nich to: zarządzanie płacami, administracja

Usługi informatyczne

Działania wspierające mogą być realizowane wewnętrznie lub zlecane zewnętrznym dostawcom usług FM. Coor aktywnie działa na rynku zlecanych zewnętrznie usług FM w segmencie zwanym zarządzanie usługami (niekiedy zwanym ‘IFM’ - ‘zarządzanie zintegrowaną infrastrukturą’). Coor realizuje usługi  świadczone w placówkach wyłącznie we współpracy z klientem.