Rok 1998

Założenie spółki Coor Service Management. Firma działała w tym okresie pod nazwą Skanska Facilities Management i wchodziła w skład grupy budowlanej Skanska.

Rok 1999

Rozpoczyna się intensywny rozwój rynkowy i Coor otrzymuje pierwsze zlecenia.

Rok 2000

W ramach jednej z największych w historii regionu nordyckiego transakcji outsourcingowych z zakresu działalności usługowej, przejęta zostaje wewnętrzna spółka usługowa firmy Ericsson.

Rok 2001

Działalność w Szwecji rozwija się dzięki pozyskaniu kilku nowych klientów. Rozpoczyna się  “Gwiazda Polarna” (“Polstjärnan”), specjalnie przygotowana gra biznesowa. Inauguracja działalności w Danii.

Rok 2002

Podpisane zostają kontrakty z nowymi klientami z nowych branż, w tym z sektora farmaceutycznego i biotechnologicznego. Inauguracja działalności w Finlandii.

Rok 2003

Pozyskujemy nasz pierwszy większy kontrakt - na świadczenie usług dla przemysłu wytwórczego.

Rok 2004

Coor otrzymuje pierwsze duże zlecenie od sektora publicznego – na opracowanie i realizację usług dla szpitali. Spółka zostaje przejęta przez 3i, europejską spółką kapitałową wyższego ryzyka. W roku 2004 rozpoczynamy działalność również w Norwegii.

Rok 2005

Firma zmienia nazwę na Coor Service Management. Coor gwałtownie rozbudowuje swoją działalność zarówno w Norwegii, jak i w Szwecji. Firma zwiększa nacisk na usługi związane z produkcją,  przejmując  spółkę usługową Volvo.

Rok 2006

W roku 2006 obrót rośnie o ponad połowę. Coor przejmuje spółki usługowe w Norwegii, ulepszając w ten sposób swój zasięg geograficzny. W Szwecji firma umacnia swoją pozycję w branży nuklearnej, przetwórczej i wytwórczej poprzez kolejne przejęcia.

Rok 2007

Wraz z przejęciem fińskiej spółki usługowej, firma Coor intensywnie rozwija się  w Finlandii. Firma wykupująca Cinven Ltd przejmuje Coor Service Management od grupy 3i.

Rok 2008

Rozwój trwa – nowe branże, nowi klienci, nowe usługi. Coor świętuje swoje 10. urodziny.

Rok 2009

Pomimo dotkliwej recesji Coor nadal się rozwija, głównie za sprawą dużej liczby nowych klientów. Rozpoczynamy działalność na niewielką skalę na Węgrzech. Coor lansuje nowe oznakowanie ekologiczne – Coor Green Services (“Ekologiczne Usługi Coor”)

Rok 2010

Coor rozpoczyna nowe partnerstwa z kilkoma klientami i zasadniczo przedłuża wszystkie wygasające kontrakty. Jednym z nowych kontraktów jest pionierskie porozumienie dotyczące opracowywania, rozwijania i realizacji usług z zakresu zarządzania infrastrukturą dla nowego szpitala uniwersyteckiego w miejscowości Solna, koło Sztokholmu. Współpraca jest realizowana w formie PPP (partnerstwa publiczno-prywatnego) i będzie trwać do roku 2040 włącznie. Przeprowadzono pierwszy audyt w zakresie Ekologicznych Usług Coor (“Coor Green Services”).