Organizacja

Coor Service Management dzieli się na segmenty rynkowe. Taki podział zapewnia silne nastawienie na rynek i klienta. Firma posiada również specjalistyczne jednostki odpowiedzialne za: rozwój działań, rozwój przedsiębiorczości, finanse, prawo, zasoby ludzkie, komunikację i zrównoważony rozwój.

Poniżej znajduje się schemat organizacyjny Coor Service Management.