Coor w skrócie

Coor Service Management jest wiodącym dostawcą z zakresu zarządzania usługami w regionie nordyckim i oferuje wszystkie rodzaje usług wspierających niezbędne dla sprawnej i skutecznej pracy firmy lub organu publicznego. Coor posiada specjalistyczne kompetencje w czterech segmentach: usługach z zakresu wsparcia organizacyjnego miejsc pracy (“miękkich” usługach FM), usługach zarządzania obiektami (“twardych” usługach FM), usługach przemysłowych i w strategicznym konsultingu.

Łącząc różne usługi z wszystkich lub kilku z tych grup, dobieramy unikalne, skuteczne i elastyczne rozwiązania, które tworzą korzyści biznesowe dla naszych klientów. Nazywamy to usługą z IQ (“SERVICE with IQ”).

Baza danych klientów Coor obejmuje wiele firm i organów publicznych z regionu nordyckiego. Coor przyjmuje na siebie dużą odpowiedzialność nie tylko za współpracę z klientami, ale również za pracowników, dostawców, środowisko i społeczeństwo. Coor zatrudnia około 6600 osób zamieszkujących głównie na terenie Szwecji, Finlandii, Norwegii i Danii, a roczne obroty firmy wynoszą około 7300 mln koron szwedzkich.

Specjalistyczne kompetencje, całkowita odpowiedzialność oraz ciągłe ulepszenia

Realizujemy wszystkie rodzaje usług – od rozwiązań administracyjnych, logistyki, obsługi stołówek pracowniczych i kalibracji przyrządów, aż po administrację najmów, rozwiązania w zakresie bezpieczeństwa i zarządzanie przestrzeniami projektowymi. Jednak nasz główny atut to nowoczesne i bardziej skuteczne dostosowywanie, usprawnianie i prowadzenie funkcji usług wspierających. To właśnie mamy na myśli mówiąc o usługach inteligentnych. I w ten sposób możemy gwarantować naszym klientom ciągłą poprawę wyników.

Sięgnij po broszurę prezentującą firmę Coor Service Management.