Przemyślane rozpoczęcie realizacji umowy

W oparciu o nasze doświadczenie opracowaliśmy złożony proces rozpoczynania realizacji nowych umów. Ważne jest, aby momencie gdy Coor przejmie odpowiedzialność za usługę, realizacja przebiegała sprawnie już od pierwszego dnia.

Przejęcie personelu

Teoretycznie prawie przy każdej nowej współpracy przejmujemy odpowiedzialność za personel usługowy wcześniej zatrudniony w Twojej firmie. Ponieważ usługi to nasz kluczowy obszar działalności, wiele osób uważa to przejście za pozytywny krok. Słyszeliśmy nawet, że pracownicy opisują to doświadczenie jako "powrót do domu".

Coor Service Management aktywnie promuje podnoszenie kwalifikacji wszystkich pracowników, a dla nowych pracowników przewidzieliśmy specjalny program wprowadzający, który jest niezwykle doceniany w firmie. Przeprowadzamy również regularne ankiety wśród pracowników i w ten sposób zapewniamy właściwe podejście do kwestii personalnych.