Jedna osoba kontaktowa do wszystkich spraw

Udana współpraca wymaga dobrego dialogu. Przydzielimy Ci, jako klientowi, osobę kontaktową w Coor, która będzie odpowiadać za to, aby wszystko działało tak jak powinno i jak wcześniej ustalono.

Opracowaliśmy również złożone sprawozdania z realizacji - "Service Management Review" (“Przegląd Zarządzania Usługą”), który opiera się na kluczowych wskaźnikach wydajności mających duże znaczenie dla naszej misji. Raporty z realizacji ułatwiają operacyjne monitorowanie realizacji usług i stanowią dobrą podstawę do podejmowania przez Ciebie strategicznych decyzji.