Co rok Coor przeprowadza ankietę badającą zadowolenie klienta, której wyniki stanowią podstawę dla pracy nad ulepszaniem. Posiadamy również kompetencje specjalistyczne wykraczające poza wachlarz świadczonych usług i opracowujemy nowe koncepcje i rozwiązania na poziomie wewnętrznym. Dzięki zbieraniu pomysłów i propozycji od wszystkich pracowników oraz pracy nad rozwojem usług prowadzonej w naszych placówkach, Coor jest w stanie zapewnić państwa działalności znaczną wartość.